Uw verblijf in Israël zal voor u zo prettig mogelijk gemaakt worden, ook met uitstapjes.

Maar SAR-EL betekent geen vakantie, u gaat wel werken.

Het kan voorkomen, dat het opgedragen werk u niet tot tevredenheid stemt. Verandering van werkzaamheden kunt u ter plaatse aanvragen. Men zal u nimmer werk laten doen dat u niet aan kunt.

Door de wijze van huisvesting, met meerdere vrijwilligers op een kamer, is er een beperkte privacy.

In de zomermaanden kan de temperatuur in Israël oplopen tot ca. 40° Celsius. Voor oudere vrijwilligers kan deze hitte een probleem opleveren. In verband met uw fysieke conditie is het goed om hier rekening mee te houden.

Het kan voorkomen dat niet op elke kamer voor vijwilligers een koelkast aanwezig is.
Ook is airconditioning vaak niet aanwezig.

Jaarlijks worden twee internationale jeugdgroepen samengesteld in de maanden juni en juli.

Tenminste 6 weken voor uw gewenste deelnamedatum moeten uw formulieren in ons bezit zijn.
Last minute deelnames kunnen niet in behandeling worden genomen.

HET IS NIET GEOORLOOFD om drugs in welke vorm dan ook mee te nemen, te bezitten of te gebruiken, tenzij voorgeschreven door een bevoegde arts.

HET IS NIET GEOORLOOFD om te evangeliseren, of uw geloofsovertuiging provocerend uit te dragen.

Drugsbezit en/of evangeliseren kan tot uitsluiting/verwijdering van het programma leiden.