Stichting Sar-El Nederland
Nieuw Herlaer 161
1083 BD Amsterdam
Tel.: 020-64 47 311
Mob.: 06-212 968 81
Email: volunteersisraelnl@gmail.com

Aanmeldprocedure

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

1. Door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de Stichting SAR-EL Nederland. De adresgegevens vindt u bovenaan deze pagina. De vereiste formulieren worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.

2. De benodigde formulieren kunt u ook zelf uitprinten (zie hieronder) en naar Stichting SAR-EL Nederland opsturen. De adresgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Let u er hierbij wel op dat uitsluitend originele en volledig ingevulde formulieren in behandeling worden genomen.

Instructies voor de formulieren

Om de aanmeldingsprocedure te bespoedigen treft u op deze pagina de formulieren aan die u zelf kunt printen en opsturen naar onderstaand adres.
De formulieren zijn opgemaakt in PDF-formaat. Om een document in PDF-formaat te kunnen openen heeft u ‘Adobe Reader’ nodig.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor de medische verklaring.
Klik hier voor de verklaring betreffende uw zorgverzekering.

Wij ontvangen de formulieren graag van u terug, samen met één goed gelijkende pasfoto en een fotokopie van blz. 1 van uw paspoort.

Wij wijzen u er op dat uitsluitend originele, volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling kunnen worden genomen.

Tenminste 6 weken voorafgaand aan de gewenste vertrekdatum dienen de formulieren bij Stichting SAR-EL binnen te zijn.

Vermeld op de achterzijde van de enveloppe uw naam en adres, anders wordt deze NIET geopend!