SAR-EL Israël is een a-politieke en onafhankelijke organisatie, zonder enige subsidie, die bemiddelt voor buitenlanders die in Israël vrijwilligerswerk willen verrichten op een militaire basis. Dit zijn dan uitsluitend burgerwerkzaamheden.

SAR-EL is oorspronkelijk opgezet als een Joods-Zionistische organisatie om Joden van buiten Israël, op een andere wijze dan als gewoon toerist, kennis te laten maken met Israël en haar bewoners. Drie weken met Israëli’s samenwerken is een bijzondere ervaring.

Ontstaan van SAR-EL

In 1982, tijdens de oorlog SHALOM HA GALIL, vrede voor Galilea, constateerde Generaal Dr. Aharon Davidi, dat er niet geoogst kon worden omdat men mobiliseren moest. Dit betreurde Generaal Davidi en hij zond afgezanten naar o.a. Amerika om onder de Joodse gemeenschap vrijwilligers te werven die de oogst konden binnenhalen. Er kwamen 650 vrijwilligers uit diverse landen waardoor de oogst was gered.
De woorden SAR-EL zijn een afkorting van Sheroet Le-Israel, in het Nederlands zouden we zeggen: de helpende hand bieden aan Israël. Het hoofdkantoor van SAR-EL is gevestigd in “Tel HaShomer” bij Tel Aviv. Op dit kantoor werken Israëlische vrijwilligers en militairen. Vanaf de start tot nu toe hebben al meer dan 75.000 vrijwilligers uit diverse landen aan het programma deelgenomen.

SAR-EL actief in diverse landen

In diverse landen zijn nu vertegenwoordigingen van SAR-EL. Sinds 1988 is SAR-EL ook in Nederland vertegenwoordigd. Jaarlijks geven veel Nederlanders blijk van hun belangstelling voor dit project om als vrijwilliger werkzaamheden in Israël te verrichten. Sinds de oprichting van Stichting SAR-EL Nederland hebben ca. 1500 Nederlanders aan het SAR-EL programma deelgenomen. Onder de deelnemers bevindt zich een groot aantal niet-joodse Nederlanders.

Morele & daadwerkelijke steun

Voor Israël betekent de komst van deze vrijwilligers een morele en daadwerkelijke steun.
Voor u is het participeren in dit programma een bijzondere ervaring nu eens niet als toerist maar daadwerkelijk helpen en deel uitmaken van het arbeidsproces.

SAR-EL Internationaal

SAR-EL Israël
SAR-EL
www.Sar-El.org
sar_el@netvision.net.il

SAR-EL USA
U.S.A. – V.F.I
www.VFI-USA.org
vol4Israel@aol.com

SAR-EL UK
Great Britain – Sarel volunteers
sarelvolunteers@btinternet.com

SAR-EL CANADA
CANADA
www.sarelcanada.org
toronto@sarelcanada.org
montreal@sarelcanada.org

SAR-EL FRANCE
FRANCE – U.P.I
www.UPISarEl.org
contact@upisarel.org

Stichting “Het Israel Project” HiP
Voor vrijwilligers in de gezondheidszorg en stagiair(e)s in diverse verzorgings-/verpleeghuizen in Jerusalem en Tel Aviv en omgeving.
www.hetisraelproject.nl