Artikel uit het Algemeen Dagblad van 24-06-2002
Van een onzer verslaggevers

Het aantal Nederlandse vrijwilligers dat uit solidariteit werkt op militaire bases in Israël, neemt sterk toe. Vertrokken er in 1998 nog ruim 60, nu zijn het er al 65 in de eerste zes maanden van dit jaar. Ruim 100 Nederlanders stapten in 2001 naar het Israëlische leger.

Het zijn voornamelijk christelijke en joodse vrijwilligers die voor gemiddeld zes weken afreizen naar het land, zegt voorzitter Arpels Lezer van de Amsterdamse vestiging van Sar-El. Deze stichting bemiddelt wereldwijd voor burgers die in het leger of in de verpleging in Israël willen werken. Daar krijgen ze kost en inwoning. Ze werken op legerbases en in ziekenhuizen. ,,In nood tonen de vrienden van Israël zich betrokken”, aldus Lezer. ,,De vrijwilligers voelen dat het land hen nodig heeft.” In totaal zijn dat er via zijn organisatie ongeveer 10.000 per jaar wereldwijd.

De werkvakanties naar de kibboetsen hebben daarentegen met tanende belangstelling te kampen, meldt Sar-El. Ook het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, herkent die trend. ,,Je ziet een verschuiving van de vroeger populaire kibboets naar werk op de eerste hulp en de legerbasis”, zegt CIDI-directeur R. Naftaniel. Of dit met de opgelaaide strijd in het land te maken heeft, kon hij niet bevestigen.