Contact & aanmelden

Contact & aanmelden 2017-08-04T10:24:30+00:00

Stichting Sar-El Nederland
Nieuw Herlaer 161
1083 BD Amsterdam
Tel.: 020-64 47 311
Mob.: 06-212 968 81
Email: info@sar-el.nl

Aanmeldprocedure

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

1. Door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de Stichting SAR-EL Nederland. De adresgegevens vindt u bovenaan deze pagina. De vereiste formulieren worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.

2. De benodigde formulieren kunt u ook zelf uitprinten (zie hieronder) en naar Stichting SAR-EL Nederland opsturen. De adresgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Let u er hierbij wel op dat uitsluitend originele en volledig ingevulde formulieren in behandeling worden genomen.

Instructies voor de formulieren

Om de aanmeldingsprocedure te bespoedigen treft u op deze pagina de formulieren aan die u zelf kunt printen en opsturen naar onderstaand adres.
De formulieren zijn opgemaakt in PDF-formaat. Om een document in PDF-formaat te kunnen openen heeft u ‘Adobe Reader’ nodig.

Klik hier voor de begeleidende brief.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor de medische verklaring.
Klik hier voor de verklaring betreffende uw zorgverzekering.

Wij ontvangen de formulieren graag van u terug, samen met één goed gelijkende pasfoto en een fotokopie van blz. 1 van uw paspoort.

Wij wijzen u er op dat uitsluitend originele, volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling kunnen worden genomen.

Tenminste 6 weken voorafgaand aan de gewenste vertrekdatum dienen de formulieren bij Stichting SAR-EL binnen te zijn.

Vermeld op de achterzijde van de enveloppe uw naam en adres, anders wordt deze NIET geopend!